Direcció de persones –
Recursos Humans externalitzats

ENTREguem resultats

a través de l’organització i dinamització de persones.

Necessites reduir el cost fix de personal i disposar d’una direcció de recursos humans?

Portes temps pensant que la gestió de personal et consumeix massa dedicació i que precises temps per a dedicar-te a altres funcions gerencials?

Vols comptar amb un Servei de Recursos Humans de primera amb cost variable?

L’experiència i la formació especialitzada en Direcció de Recursos Humans, amb més de 25 anys treballant en l’àmbit de persones i organitzacions, des d’una doble perspectiva, externa i interna, en Consultoria i en Direcció de Recursos Humans per a empreses de diferents sectors i envergadura, ens dóna una visió àmplia i adaptativa per a cercar solucions a mida de la teva empresa.

Aportem un valor ideal per a PYMES per la pràctica treballant en entorns amb canvis de direcció, estratègia i cultura empresarial, donant suport a Directius i en Comité de Direcció.

ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DE
PERSONES externalitzada 

  • Disseny de polítiques i procediments de recursos humans.
  • Descripció i valoració de llocs de treball.
  • Plans d’integració – Onboarding.
  • Plans de formació.
  • Gestió per competències i per valors.
  • Compensació i beneficis.
  • Cultura i clima empresarial.

opinions

L’Elsa ha col·laborat amb nosaltres com si fos part del nostre equip, ha conegut el nostre negoci i s’ha involucrat en el nostre projecte per a aconseguir el millor resultat.

L’envergadura de la nostra empresa no ens permet contractar una especialista en recursos humans, ha estat un encert establir una col·laboració amb EnTreTalenT.

La incorporació dels serveis d’EnTreTalenT ens ha permès aprofitar més el potencial humà de la nostra empresa i tenir una millor gestió.

Què esperes a tenir un suport extern,
vols tenir un Partner de Direcció de Personas?